כאן מסבירים

כאן מסבירים | כיצד נולדה זכות ההצבעה לנשים בישראל?

הן היו חבורה של נשים נחושות שלא נכנעו לשום לחץ. שרק בזכותן, השתתפות נשים בבחירות לא עמדה בסימן שאלה כשקמה מדינת ישראל. בראש המאבק עמדה רוזה וולט שטראוס, האישה הנכונה, בזמן הנכון, במקום הנכון - שהגיעה לכאן לגמרי במקרה. רבה שוורץ על סיפורן של הנשים שלא נתנו שלא יספרו אותן
רבה שוורץ
23 במרץ 2021
17:12