החיים 2.0 | פרק 9
צילום מסך

החיים 2.0 | פרק 9

לשרוד את הקץ. כיצד האנושות תוכל להתאושש לאחר אסון בקנה מידה עולמי? סקירה של טכנולוגיות שיאפשרו לבני אדם לשרוד אסון כזה, ושל שימור הידע והמשאבים שיידרשו לשיקום החיים
מערכת כאן
11 באפריל 2021
13:30