t
עודד הרוש

כאן דעה | השנה הילדים מקבלים תעודות סיום, על מה?

עודד הרוש מנסה להבין על מה הילדים שלנו מקבלים תעודות בית ספר השנה? הרי הם לא היו בבית הספר. שנה. התעודות הם בכלל לכם ההורים - שדאגתם שכינסו לזום, שיקשיבו, שיענו מדי פעם ובכלל שהצלחתם לשמור על שפיות מסוימת ועל ילדים בריאים ועל מקום העבודה שלכם בשנה שהילדים כל הזמן בבית, בפיג'מה. סיכום השנה הזאת הוא שכל ההורים תותחים
עודד הרוש
29 במרץ 2021
11:27