H

עצם העניין | 07.04.21

קלמן ליבסקינד בתוכנית ראיונות יומית. על הפרק: הדילמות והעימותים שמובילים את סדר היום החדשותי. מגיש: קלמן ליבסקינד
מערכת כאן
07 באפריל 2021
18:51

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה