ל"ג בעומר, ארכיון
צילום: מאיר וקנין, פלאש 90

לקראת ל"ג בעומר: תיאסר הדלקת מדורות בכל הארץ, פרט למקומות שיוכשרו לכך

נציב כבאות והצלה רב טפסר דדי שמחי חתם על צו האוסר הדלקת מדורות, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים, והוא יחול על כל אזורי הארץ למעט החרגות המצויות בצו כמו הר מירון • שמחי: "מטרת הצו לצמצם פגיעה בחיי אדם וברכוש"
משה שטיינמץ
22 באפריל 2021
12:50

לקראת ל"ג בעומר: תיאסר הדלקת מדורות בכל הארץ, פרט למקומות שיוכשרו לכך. נציב כבאות והצלה רב טפסר דדי שמחי חתם היום (חמישי) על צו האוסר הדלקת מדורות, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים, והוא יחול על כל אזורי הארץ למעט החרגות המצויות בצו.

נציב כבאות והצלה דדי שמחי: "מטרת הצו לצמצם פגיעה בחיי אדם וברכוש מתוך הבנת כובד האחריות, והסכנות הכרוכות בהדלקת אש בשטחים פתוחים ובמרחב האורבני. אני קורא לציבור לגלות אחריות ולציין את החג בהתאם להנחיות בטיחות מצילות חיים שקבענו. האקלים בישראל מחייב העלאת המודעות הציבורית לסכנות הכרוכות בהבערת אש והתנהגות אחראית בטבע."

הצו יחול על כל אזורי הארץ כמפורט למעט:

א. באזור שמדרום לקו הגיאוגרפי של כביש 25 (כביש נחל עוז- צ. הערבה).
ב. באזורים שהוכשרו למטרת הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח על ידי הרשויות המקומיות, וקיבלו אישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה ובכפוף לתנאים המיוחדים המפורטים להלן.

במקומות בהם הותרה הדלקת מדורות כמפורט לעיל, ההדלקה תעשה בכפוף למפורט להלן:

1. מדורה המצויה בתוך גומה באדמה- בהתאם לקבוע בתקנה 3(1) לתקנות אך בכל מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.

2. מדורה שאינה בתוך גומה

א. המרחק בין מדורה ליער - יעלה על 300 מטר.

ב. לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.

ג. המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק- יעלה על 40 מטרים.

ד. המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון- יעלה על 20 מטרים.

ה. המרחק בין מדורה למבנה- יעלה על 50 מטרים.

ו. המרחק בין מדורה למדורה אחרת יעלה על 5 מטרים.

ז. גודל בסיס מדורה לא יעלה על 3 מטרים. גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 1.5 מטרים מגובה הקרקע.

3.לגבי אתר מירון, ייקבעו תנאים מיוחדים על ידי מפקד מחוז צפון.