t
חדר החדשות | 25.04.21

חדר החדשות | 25.04.21

תוכנית אקטואליה חדשה המתמקדת בחדשות היום עם דיווחים מהשטח ומהאולפן, ומסקרת את הנעשה בזירה הפוליטית לקראת בחירות 2021
מערכת כאן
25 באפריל 2021
17:00

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה