נפרדים משמעון פרס

כאן מציינים | נפרדים משמעון פרס ז"ל

"פסימיים ואופטימיים מסיימים באותו אופן, אז למה לא להיות אופטימי?". כאן מצטטים את פרס ז"ל
מערכת כאן
29 בספטמבר 2016
09:59