t
חברי הרשימה המשותפת

בשלטון המקומי, ערבים בקואליציה זו לא מילה גסה

בזמן ששאלת המפלגות הערביות בממשלה מעוררת מחלוקות באופן תמידי, בערים המעורבות רשימות ערביות תמיד השתלבו לצד היהודיות. שהירה שלבי, סגניתה החדשה של ראש עיריית חיפה, מסבירה בהסכת "מרחאבית", מדוע מה שלא עובד ברמה הלאומית, עובד ברמה המקומית
ערן זינגר
08 במאי 2021
16:29

בזמן של פילוג חסר תקדים בחברה הישראלית, בערים המעורבות בין ערבים ויהודים דווקא יש מידה רבה של דו קיום, גם במערכת הפוליטית המקומית. השבוע התמנתה לתפקיד סגנית ראש עיריית חיפה שהירה שלבי, חברת מועצת העיר מטעם מפלגת חד"ש. אותה חד"ש שמהווה חלק מהרשימה המשותפת בכנסת שעומדת כמעט בכל מערכת בחירות בלב מחלוקת בנוגע לישיבתה בקואליציה. 

האזינו להסכת "מרחאבית"

בפרק הנוכחי של ההסכת "מרחאבית", מנסה ערן זינגר, יחד עם שלבי, להבין מדוע דווקא במערכת השלטון המקומי ובערים המעורבות, התושבים מצליחים להסתדר עם רשימות ערביות בקואליציה ולחיות עמן בשלום וכמעט ללא התנגדות.

לטענתה של שלבי, כשמסיטים הצידה את הסוגיות הלאומיות המפלגות שמנכיחות את העובדה שחיים כאן שני עמים שונים ויורדים אל הרמה המקומית, יש מכנה משותף הרבה יותר גדול שיוצר הזדהות. כך למשל בחיפה כמודל לעיר מעורבת בה מתקיימת שותפות כמעט יומיומית בין יהודים וערבים, שני הצדדים מצליחים להתחבר לזהות החיפאית שלהם, וזו דווקא מנטרלת את המחלוקות שמתעוררות ברמה הפוליטית הארצית. "השאלות של המקומי ושל העיר הרבה יותר פשוטות מהשאלה הלאומית", אומרת שלבי שמסבירה שברמה המוניציפאלית, התושבים עוסקים יותר בפרטים היומיומיים ולא בשאלות לאומיות הרות גורל: "כולנו חיפאים ומגיע לכולנו אותו הדבר".