כאן בליכודיאדה

גם אנחנו יצאנו לליכודיאדה ולמרות שלא כל כך רצו אותנו בהתחלה, מצאנו חברים
מערכת כאן
29 בינואר 2017
00:00