קבלת מידע חופש המידע

בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 מאפשר לכל אזרח ישראלי או תושב, לקבל מידע מהתאגיד בהתאם להוראות חוק זה,פנייה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרה על סך 20 ש"ח בהעברה בנקאית ובהתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

פרטי העברה בנקאית: בנק הפועלים מס' 12, סניף מס' 394, מס' חשבון 043448 יש לצרף לבקשה אישור על ביצוע ההעברה.