אילן ישועה בבית המשפט
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ישועה על עסקת יד2: "יש פה החלטה רגולטורית טכנית, אז אני בוודאי לא יכול לקבוע שיש פה הטבה"

חקירתו הנגדית של מנכ"ל וואלה לשעבר בתיק 4000 נמשכת גם היום
אמוץ שפירא
11 במאי 2021
11:38

תיקי נתניהו: בבית המשפט המחוזי ירושלים נמשכת היום (שלישי) חקירתו הנגדית של עד התביעה אילן ישועה, ומתמקדת בעסקה למכירת יד2. הוא הסביר, בעקבות שאלת בא כוחו של שאול אלוביץ' עורך הדין ז'ק חן, הסביר כי כשאמר בעדותו שישנן הטבות רגולטוריות תמורת הסיקור המוטה, הוא התכוון להחלטות. זאת מכיוון שהוא אינו יכול לקבוע שהייתה הטבה בהחלטה. 

חן פנה לישועה אמר על פעולותיו לטובת הסיקור האוהד לנתניהו בתקופת העסקה: "הרושם שלי שאתה לא עושה את זה כמי שכפהו שד, כמי שמתנגד, או כמי שלוחצים עליו. אך אתה עושה את זה במרץ מתוך שיתוף פעולה לא מאלצים אותך לעשות את זה". ישועה השיב שהנכונות שלו לשתף פעולה הייתה מההתחלה. הוא אמר כשהעיד על סיקור מוטה תמורת הטבות רגולטוריות – הוא התכוון להחלטות משום שאין לו את הכלי לקבוע אם זו הטבה או לא. "יש פה החלטה רגולטורית טכנית, אז אני בוודאי לא חושב שיש פה הטבה", אמר ישועה. 

משפט נתניהו – יומן צפייה: "עוד יום" מסכמים את עדות ישועה

השופטת פרידמן-פלדמן אמרה לישועה כי היא מבינה שעסקת יד2 הייתה צריכה לקרות בכל מקרה, ולא הייתה קשורה להטיית הסיקור. ישועה השיב: "נכון. זה היה קורה בכל מקרה בלי שום קשר". 

עוד לפני כן בחקירה הנגדית, לשאלת חן האם הוא מאפיין את הפעולה שלו בעסקה בסיקור מוטה תמורת הטבה רגולטורית, השיב ישועה: ״כשאמרתי בעדות 'הטבות רגולטוריות' התכוונתי ל'החלטות רגולטוריות' לא נכנסתי לעומק הפעילות אם זו הטבה או לא מעבר למה שאני קורא בעיתון". 

בהמשך לשאלת ההבהרה של השופט ברעם, חזר ישועה והסביר כי אין לו מומחיות לשפוט אם מדובר בהטבה אלא זוהי החלטה. "לגבי יד2, אתמול בילינו כמעט שעה בלראות שיש פה החלטה רגולטורית טכנית, אז בודאי שאני לא חושב שיש פה הטבה. במקרה הזה אני מכיר את הנסיבות״, הסביר.