ענת קורול גורדון - כאן סקרנים

כאן סקרנים | איך לוחות הברית נראו באמת?

מיינו רגע את לוחות הברית - יכול להיות שאתם חושבים על סמל אנטישמי! אז איך באמת נראו לוחות הברית? ומתי הפך הדימוי האנטישמי מגנאי לציון בבתי כנסת יהודיים?
ענת קורול-גורדון
16 במאי 2021
12:14