ארכיון

האם ניצולי שואה יקבלו אלפי שקלים שקוזזו במשך שנים?

בית המשפט קבע בערעור שהגישה ניצולת שואה בת 96, כי על הרשות שבמשרד האוצר "להתעלם" מהסכום אותו מקבלים הניצולים מהקרן הגרמנית ולמלא את הוראת החוק • זאת בעקבות פנייה לתוכנית "זה מגיע לכם" בכאן רשת ב
ד"ר גילי תמיר
26 במאי 2021
19:39

מאות ואף אלפי ניצולי שואה שהוכרו כבעלי נכות גבוהה ונזקקות כלכלית, יוכלו לקבל עד כ-2,600 שקלים נוספים בכל חודש, שהיו מקוזזים בעבר. ניצולת שואה בת 96 שפנתה לתוכנית "זה מגיע לכם" בכאן רשת ב הופנתה על ידי התוכנית לסיוע המשפטי של משרד המשפטים, שם פעלו להעלות את אחוזי הנכות שלה ולאפשר לה קבלת תגמול מוגדל בסך 10,600 שקלים בחודש.

ממענק זה קיזזה הרשות לזכויות ניצולי שואה שבמשרד האוצר, כמו גם לניצולים רבים אחרים, כ-2,600 שקלים בחודש שקיבלו מקרן סעיף 2 בגרמניה. זאת למרות תיקון שעבר בחוק שאפשר לניצולים לקבל סכום זה ללא קיזוז.

פניות הסיוע המשפטי אל הרשות לניצולי שואה לא נענו, ולאחר שגם בית משפט השלום בתל אביב תמך בעמדת משרד האוצר, הניצולה ערערה לבית המשפט המחוזי. בית המשט המחוזי פסק כי על הרשות "להתעלם" מהסכום אותו מקבלים הניצולים מהקרן הגרמנית ולמלא את הוראת החוק.