ירין שרף החשוד באונס הנערה

ועדת בדיקת האונס במלונית: ההחלטה לא להפריד בין בנים לבנות הייתה שגויה

פורסמו מסקנות דוח הוועדה לבדיקת נסיבות הפגיעה המינית במלונית הקורונה לצעירים ונוער בסיכון • הוועדה ממליצה לבחון נקיטת אמצעים נגד מפעיל המלונית
אוריה אלקיים
30 במאי 2021
15:37

משרד העבודה והרווחה פרסם היום (ראשון) את מסקנות דוח הוועדה לבדיקת אונס הנערה בת ה-13 במלונית חולי הקורונה לצעירים ונוער בסיכון בפברואר, שבו מואשם ירין שרף. המסגרת נועדה לחולי קורונה קטינים ששוהים במסגרות חסות הנוער וצעירים חסרי עורף משפחתי ששוהים בדירות מעבר של מינהל תקון, שלא היה להם היכן לשהות בתקופת הבידוד. הוועדה קבעה שההחלטה לא להפריד בין בנים לבנות במסגרת הזו הייתה שגויה. לפיה, היעדר ההפרדה הוביל לאירוע וכן למקרים נוספים שהסתבר בדיעבד שקרו במלונית. את האחריות תלתה הוועדה בראש מינהל תקון, שקיבלה את ההחלטה "ללא דיון מקצועי מספק בתוך המינהל".

עוד קבעה הוועדה, "לא התקיימה עבודת תכנון מספקת עם גורמי המקצוע הרלוונטיים בתוך מינהל תקון. ניכר כי לא הובאו בחשבון באופן מספק מאפייני האוכלוסייה ומורכבותה, ביחס למוגנות הנדרשת עבורם. לא נעשתה חשיבה מספקת של הגדרת ואפיון הצרכים הטיפוליים ודרכי המימוש שלהם, בכפוף למגבלות הקורונה, מכו שימוש באמצעים דיגיטליים, הגדרת תדירות ואופן הקשר עם מסגרת האם, קיום מפגש קבוצתי בזום ועוד".

בנוסף, לפי הדוח, למפעיל המלונית לא היה ניסיון בהפעלת מסגרות כלשהן, ודאי שלא מסגרות המיועדות לאוכלוסיות קצה, ולצוות ההדרכה בה היה לא הייתה הכשרה או ניסיון בתחום. בנוסף, לא בוצעה התאמה של אופן הפעלת המסגרת. מצלמות האבטחה תיעשו את המתרחש במסדרונות המלונית באופן בלבד.

עוד נכתב: "חלוקת תחומי האחריות וניהול המסגרת לא היו ברורים דיים לכל הגורמים המעורבים. לא היה סדר יום מספק ומותאם, מה שתרם לתחושה של היעדר גבולות מצד השוהים בה ולקרקע פורייה לאינטרקציות לא רצויות ולהיעדר מוגנות מספקת". עם זאת, הוועדה ציינה כי המסגרת הוקמה תחת מציאות חירום וכי הכשלים נבעו מהדגש שניתן במלונות אלו לפן הבריאותי יותר מאשר הטיפול הסוציאלי.

"הוועדה סבורה שהמפעיל לא עמד במחויבויותיו על פי ההסכם, לא העמיד את כוח האדם הדרוש בהתאם למספר השוהים ולא אכף את הנהלים אשר הוגדרו מראש", נכתב. "על פי הנהלים שנקבעו, היה על המפעיל לספק מדריך כנגד כל שמונה שוהים במסגרת. ביום שבו התרחש האירוע המדובר שהו במלונית עשרה דיירים, אך רק מדריך אחד נכח במקום".

הוועדה ממליצה לבחון נקיטת אמצעים נגד מפעיל המלונית בשל הכשלים והפרת הסכם ההתקשרות עם משרד העבודה והרווחה. כמו כן, הוועדה מדגישה שיש צורך לקיום "דיונים מקצועיים שמגדירים הנחיות מחייבות וקווים אדומים כדי להיערך מראש למקרים ותגובות במצבים חריגים". עוד ממליצה הוועדה למנות גורם מתכלל לשותפים להקמת המסגרת (ראש מינהל תקון ונציגיה, ראש מערך שירותי הבריאות, ראש אגף ביטחון וחירום, סמנכ"ל בכיר לוגיסטיקה ורכש וראש אגף תקציבים) שייקבע סדרי עדיפויות.