t
שבוע הספר 2019 בתל אביב
פלאש 90

ירידה של כ-2,000 ספרים שפורסמו בשנת הקורונה בישראל

לקראת שבוע הספר העברי הספרייה הלאומית מפרסמת כי בשנת 2020 פורסמו בישראל רק 6,478 ספרים חדשים • רוב ספרות המקור עוסקת ביחסים בתוך המשפחה • 70 ספרים עוסקים במגפת הקורונה • עלייה של 73% בהיקף הספרים הדיגיטליים
לירן כוג'הינוף ושני נחשוני
08 ביוני 2021
06:27

אפקט קורונה: לקראת שבוע הספר העברי  שייחל מחר (רביעי), הספרייה הלאומית מפרסמת כי בשנת 2020 פורסמו בישראל רק 6,478 ספרים חדשים - ירידה דרמטית ביחס ל-8,225 ספרים שיצאו לאור שנה קודם לכן - כ-2,000 ספרים פחות, זאת כתוצאה ממשבר הקורונה, שפגע גם בענף הספרות.

מהנתונים שמפרסת הספרייה הלאומית עולה כי לראשונה יצאו לאור יותר ספרי שירה מספרות פרוזה מקורית. רוב ספרות המקור עוסקת ביחסים בתוך המשפחה, ובהשוואה ל-2019, אחוז הספרים לנוער עלה באופן משמעותי ביחס לקהלים אחרים. עוד נמסר כי 70 ספרי ילדים, פרוזה ושירה שיצאו לאור ב-2020 עוסקים במגפת הקורונה וכי בשנה זו חלה עלייה של 73% בהיקף הספרים הדיגיטליים.

לצד סגירת חנויות הספרים הפיזיות, פרחו מאוד אמצעי השיווק הדיגיטליים ומשלוחי ספרים. ספרים רבים שכתיבתם הושלמה לא הודפסו והפצתם נדחתה לשנת 2021. אנשים פרטיים רבים פנו השנה, הרבה יותר מבשנים קודמות, לגייס כסף להוצאת ושיווק ספריהם באמצעות מיזמי גיוס המונים. רובם גם העלו את ספריהם במיזמים דיגיטליים. כמו כן, 388 ספרים מוקלטים הוקלטו על ידי ״אייקאסט ספרים מוקלטים״ במהלך 2020.

סוגת ספרי העיון היא הנפגעת הקשה ביותר בשנת הקורונה, כאשר בתחום מדעי היהדות נרשמה ירידה של 33%. הסבר אפשרי לכך הוא כי סגירתם הזמנית או הקבועה של מוסדות מחקר רבים, חוסר הנגישות למקורות מידע מודפסים, אילוצים בשל שינויים בדפוסי כתיבת מחקרים וחששות של כדאיות כלכלית של ההוצאות לאור בזמן מגפת הקורונה, תרמה לכך.

עוד עולה כי 87% מכלל הספרים שיצאו לאור ב-2020 הם ספרי מקור שנכתבו בעיקר בעברית, וזהו נתון שגבוה במעט ביחס לשנים קודמות - 85% בממוצע. בשבוע הספר העברי מציינים גם את הפרסומים בשפה הערבית - השנה יצאו 214 ספרים, כמות רגילה לשנה ועלייה מתונה באופן יחסי לשפות אחרות.