עצם העניין | 09.06.21

מדוע החליט ח"כ ניר אורבך לתמוך בממשלה החדשה?

ממשלה חדשה אחרי 12 שנות נתניהו: סיכום כהונה והיכן הוא ממוקם ברשימת ראשי הממשלה הטובים? • הקמפיין החדש של הפורשים מחסידות גור • ומה יעשו הח"כים החרדים באופוזיציה?
עצם העניין
09 ביוני 2021
19:16

סרטון מונגש עם כתוביות