t
שירות התעסוקה, ארכיון
צילום: יוסי זמיר, פלאש90

סופית: התשלום על חל"ת יסתיים בסוף יוני

משרד האוצר הודיע שלא תוארך תקופת תשלום דמי האבטלה מעבר למועדה בחוק. יחד עם זאת, יינתן מענה נקודתי למובטלים מעל גיל 45 ולעובדים בענפים שטרם שבו לתעסוקה מלאה. שר האוצר ליברמן: "ברור כי מדיניות החל"ת הרוחבית כבר איננה נכונה עבור המשק"
שאול אמסטרדמסקי ודנה ירקצי
22 ביוני 2021
17:29

סוף לחל"ת: שר האוצר אביגדור ליברמן הודיע היום (שלישי) כי הענקת דמי האבטלה לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת הקורונה תסתיים בסוף חודש יוני. בהודעת משרד האוצר צוין כי "יינתן מענה נקודתי נוסף למובטלים בני 45 ומעלה, וכן מענה להעסקה גמישה עבור עובדים שטרם יכולים לשוב לתעסוקה מלאה, כגון ענפי התיירות".

שר האוצר ליברמן ציין בהודעתו את שיעור האבטלה הנמוך - 7.5%, ואת פתיחת המשק המלאה."יש כיום מעל 130 אלף משרות פנויות במשק, ולכן ברור כי מדיניות החל"ת הרוחבית כבר איננה נכונה עבור המשק. יחד עם זאת יש עדיין מספר מצומצם של ענפים מוגבלים, מובטלים בגילאים מבוגרים, אוכלוסיות מוחלשות, נשים בהריון ומורי דרך- חשוב לא להפקיר אותם, לכן איתרנו פתרונות נקודתיים עבורם. מגוון הפתרונות רחב, דוגל בעידוד היציאה לעבודה וכולל בין היתר חל"ת גמיש והכשרות מקצועיות", כתב ליברמן. 

בנוסף להחלטה לא להאריך את תקופת התשלום עבור חל"ת, במשרד האוצר הודיעו על צעדים אלו, שמטרתם להקל על אוכלוסייות המתקשות לשוב למעגל העבודה:

>> מובטלים מעל גיל 45 יהיו זכאים לתוספת של מחצית מימי הזכאות שנוצלו על ידם בתקופת הקורונה (מרץ 2020 עד סוף יוני 2021), וזאת עד לסוף שנת 2021

>> קיצור תקופת האכשרה: התקופה בה נדרש אדם לעבוד לפני שייצא לאבטלה תיוותר שישה חודשים מתוך 18. מחודש אוקטובר ואילך תקופת האכשרה תעלה ל-10 חודשים מתוך 18. טרם משבר הקורונה תקופת האכשרה הייתה 12 מתוך 18 חודשים. 

>> המשך תשלום כפל קצבאות: על מנת לתת מענה לאוכלוסיות מוחלשות הזכאיות לקצבת דמי אבטלה ולקצבאות נוספות, ימשיך לחול הקפאת קיזוז הקצבאות עד לסוף שנת 2021.

>> ביטול ההפחתה בגובה 30% מדמי אבטלה למובטלים הלומדים בהכשרות מקצועיות: במטרה לעודד יציאתם של עובדים או מובטלים להכשרה מקצועית או הסבה מקצועית, ועל מנת לסייע להם לשוב לשוק התעסוקה ולמסלול של צמיחה, הוחלט לבטל באופן קבוע את ההפחתה בגובה 30% בדמי אבטלה למובטלים המשתתפים בהכשרה מקצועית.

>>  הזכאות לדמי אבטלה בזמן החל"ת תשוב להיות על פי התנאים טרום הקורונה: מעתה, על מנת שעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן הוצאתו לחל"ת הוא יידרש לעמוד בתנאים הבאים: החל"ת הוא ביוזמת המעסיק; לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות; בתנאים שהיו נהוגים לפני משבר הקורונה.

>> יולדות שכירות השוהות באבטלה ממושכת לפני הלידה, יקבלו דמי לידה עד לתום 2021.

>> הארכת אפשרות המימוש של מענק לעובדים בשכר נמוך - "חל"ת גמיש": המענק שניתן על חזרה לעבודה עד 30 באפריל יוארך לחוזרים לעבודה העומדים בקריטריונים עד ל-30 ביוני. 

>> למורי דרך תוצע האפשרות להשתלב בתוכנית "מורים מלמדים בקיץ".