t
-

לציון 100 שנה להולדת חנה סנש: צה"ל יצניח 100 חיילים בסלובניה

משלחת של צה"ל תשחזר את הנתיב שעברו סנש וחבריה, צנחני היישוב היהודי במלחמת העולם השנייה. למשלחת יצטרפו גם נציגי צבאות אירופיים נוספים
איתי בלומנטל
05 ביולי 2021
17:00

100 שנים להולדת חנה סנש: 100 קצינים וחיילים של צה"ל יצנחו בעוד כשבועיים מעל סלובניה, לציון יום הולדתה ה-100 של הצנחנית היהודייה, חנה סנש, ולזכרם של עוד 36 צנחני היישוב שלחמו בנאצים בתקופת השואה.

הצניחה תתבצע באזור המקורי שבו צנחו לוחמי היישוב מעל סלובניה. היא תתרחש בגובה של 1,000 רגל, ללא ציוד לחימה או ציוד צניחה נוסף, כשכמה מהצונחים יבצעו אותה כצניחה חופשית. לאחר שינחתו, יצעדו החיילים רגלית בין הנתיבים שבהם עברו הצנחנים ונתפסו בזמן השואה. 

לצד נציגי צה"ל ישתתפו במבצע גם נציגי צבאות זרים ובהם חיילים מהונגריה, סלובניה, קרואטיה ואנגליה. המשלחת תכלול בסך הכול כ-150 משתתפים. חבריה יחולקו לארבעה צוותים שעל כל אחד יפקד קצין בדרגת סא"ל ומעלה ומדריך במילואים שעוסק בסיפור השואה. בין המדריכים יהיה גם סא"ל במילואים פרופ' שמחה גולדין, אביו של סגן הדר גולדין, שעוסק בחיי הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה במחקרו במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב.

המשלחת תכלול בין השאר מדריכי צוות, אנשי צוות קרקע מבית ספר לצניחה, אנשי קשרי חוץ, וצנחנים שלהם סיפור אישי השזור במלחמת העולם השנייה כמו נכדו של מנהיג הפרטיזנים בגטו וילנה, אבא קובנר. בין הקצינים הבכירים שיצטרפו למשלחת יהיו מפקד מפקדת העומק, אלוף איתי וירוב שיפקד על המסע, מפקד עוצבת האש, תא"ל עופר וינטר ומח"ט הצנחנים, אל"מ יובל גז שאמר כי המסע הצבאי יתבסס על פורמט משלחות "עדים במדים" שלא יצאו בשנה האחרונה לאירופה בגלל מגבלות הקורונה. "המסע שלנו השנה יהיה לזכר 37 צנחני היישוב העברי שהם סמל לאומי, סמל לגבורה וסמל למאבק של יהודי היישוב לפני קום המדינה".

הצניחה תתבצע ביום השני למסע, ובשאר הימים יקיימו חברי המשלחת סיורים בעקבות הפרטיזנים היהודים והפרטיזנים שאינם יהודים, סיורים בעקבות יהדות הבלקן, ביקור בקברה של חנה סנש ומפגש עם הקהילה היהודית בהונגריה. 

עלות המשלחת היא כמיליון שקלים שיגיעו מתקציב משלחת "עדים במדים" בחיל החינוך. בצה"ל אמרו כי לצורך שחזור הצניחה יוסבו 20 שעות טיסה לאימונים מהמסע מתוך 200 שעות הטיסה השנתיות המוקצבות לאימונים של בית הספר לצניחה וחטיבת הצנחנים יחד.