t
באני ובאדי: פקחים על ארבע

פקחים על ארבע: הכלבים שגויסו להציל את חיות הבר

פיזור רעל ברמת הגולן ובגליל הפך נפוץ מאוד בשנים האחרונות. בניסיון להתמודד עם התופעה ולהציל את הנשר המקראי שהגיע לסף הכחדה, גייסו לאחרונה כלבי גישוש שתפקידם לאתר את הרעל לפני שיגיעו אליו העופות הדורסים ובעלי חיים נוספים
גיא קוטב
09 ביולי 2021
23:05