t
מסעדה סגורה בתל אביב

המשק נפתח - העובדים עדיין לא חזרו

עלייה חדה בשיעור המשרות הפנויות במשק, שעלה ב-39% ברבעון האחרון לעומת הרבעון הקודם, בו המשק היה סגור ברובו. מספר המשרות הפנויות נכון לחודש יוני האחרון עומד על 128,174. תל אביב מובילה במספר המשרות הפנויות עם 38 אלף מקומות עבודה לא מאוישים. הענף המזון והאירוח נמצא במחסור הגדול ביותר בעובדים
דנה ירקצי

למרות פתיחת המשק באופן מלא במהלך החודש האחרון, נראה כי בחודשים האחרונים רבים עדיין לא חזרו לעבודה. מספר המשרות הפנויות נותר גבוה ועומד כעת על 4.83%. מדובר בעלייה קלה מאז חודש מאי, בו השיעור עמד על 4.62%. בחודש האחרון היו בישראל 128,174 משרות פנויות, לעומת 121,808 משרות במאי. בשנת 2021 בה רוב המשק היה פתוח, אחרי הסגר האחרון שנגמר בפברואר, שיעור המשרות הפנויות היה גבוה מאוד, לעומת התקופה המקבילה ב-2020, בה המשק היה סגור לגמרי. כך למשל ברבעון השני של 2021 חל זינוק של 171% בשיעור המשרות הפנויות לעומת הרבעון השני של 2020. 

מספר המשרות הפנויות בענפי אירוח ואוכל הוא הגבוה ביותר מבין ענפי הכלכלה ועומד על כ-28 אלף משרות פנויות. בין חודשים אפריל - יוני 2021 היו חסרים 14,707 מלצרים ומוזגים, 13,196 מהנדסים, ו-11,724 אנשי מכירות.

גם בין הרבעון הראשון השנה לרבעון השני של 2021 חלה עלייה גדולה של 39%. בחלוקה לפי מחוזות, במחוז הצפון נרשמה העלייה החדה ביותר עם 73%, כשגם במחוז המרכז נרשמה עלייה גדולה לעומת הרבעון הראשון. תל אביב היא העיר עם מספר המשרות הפנויות הגבוה ביותר עם 38,529 משרות. 

הענקת דמי האבטלה לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת הקורונה הסתיימה בסוף חודש יוני, במהלך שאולי יוביל לשינוי במגמה. בהודעת משרד האוצר על סיום התשלום צוין כי "יינתן מענה נקודתי נוסף למובטלים בני 45 ומעלה, וכן מענה להעסקה גמישה עבור עובדים שטרם יכולים לשוב לתעסוקה מלאה, כגון ענפי התיירות".