עודד הרוש - מתוך "כאן מציינים"

כאן מציינים | הסימנים של חורבן הבית כבר כאן

חז"ל לימדו אותנו שבית המקדש חרב לא כי לא הקפידו על תרומות ומעשרות, לא התפללו במניין, או לא דקדקו בכשרות. כל אלה חשובים מאוד, אבל לא הם הסיבה שבגללם חרב בית המקדש. מעל הכול בחרו חז"ל ללמד אותנו שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, עבירות שבין אדם לחברו. עודד הרוש עוקב אחרי החדשות והוא מודאג מסימני החורבן שהוא מזהה
עודד הרוש
17 ביולי 2021
20:04