t
כיתה בחטיבת ביניים

רק 15% מהמורים לערבית בחינוך העברי - דוברי ערבית כשפת אם

ממחקר חדש עולה כי לא בוחנים בכל שנות הכשרת המורים את יכולתם לתקשר בערבית. מרבית הבוגרים להוראת השפה לא למדו עם מרצה ערבי
לירן כוג'הינוף
19 ביולי 2021
12:44

ממחקר חדש של עמותת "סיכוי" עולה כי רק 15% מהמורים לערבית בחינוך העברי הם דוברי ערבית כשפת אם. לפי המחקר שפורסם היום (שני) בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב, מרבית הבוגרים להוראת השפה לא למדו עם מרצה ערבי. כמו כן, ישנה ירידה בכמות המורים המלמדים את המקצוע במערכת החינוך ובמספר הסטודנטים להוראת ערבית. לעומת זאת, בחינוך הערבי יש עודף במורים דוברי ערבית.

בנוסף, על פי המחקר, משרד החינוך לא מבצע מעקב שיטתי על מספר בתי הספר שמלמדים ערבית, וגם לא על מספר התלמידים הלומדים אותה בכל בית ספר. כתוצאה מכך, העמותה טוענת כי אי אפשר לפתח מדיניות אפקטיבית ולקבוע יעדים להגדלת מספר הלומדים את השפה. העמותה מוסיפה כי בהתאם לכך - מובן שלא ניתן לקבוע יעדים להכשרת כוח הוראה בכמות הראויה.

עוד עולה מהמחקר כי בשונה מאנגלית, המועצה להשכלה גבוהה אינה ממליצה על הוראת השפה הערבית - בשפה הערבית. למעשה, שפת ההוראה בתוכניות להכשרה מורים לערבית היא עברית. יותר מכך, בכל שנות הכשרתם, אין מבחן הבוחן את יכולת הסטודנטים להוראת ערבית לתקשר בשפה זו.