t
מתוך הכתבה

יקל את מצוקת הדיור? באוצר מקדמים תמריץ שיעודד שכירות לטווח ארוך

מיזמים לשכירות לטווח הארוך היו אמורים להיות הפתרון ליוקר המחייה, ולקושי לרכוש דירות. אלא שבפועל, הנתונים מלמדים שלמרות ההשקעה מספר הפרויקטים שמיועדים לכך בישראל עדיין מהנמוכים בעולם. כעת הממשלה החדשה מנסה לשנות את תפיסת המגורים כאן, ומבטיחה הטבות מס נוספות ליזמים שיקצו לכך חלקים נרחבים בפרויקטים עתידיים
דנה ירקצי
19 ביולי 2021
22:13