אולם בית משפט
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

דוח נציב תלונות הציבור: השופטת שהציעה לברלנד מנטוס ננזפה, נשקלה העמדה לדין של הרב הראשי לישראל

נרשמה ירידה קלה בתלונות על שופטים בשנת 2020. מתוך 926 תלונות - 60 בלבד נמצאו מוצדקות ובעקבות 48 ניתנו הערות לשופט או לדיין • ב-2020 נמשך הגידול היחסי בתלונות על שופטים בבתי משפט למשפחה • נציב תלונות הציבור: חלק מהתלונות שנמצאו מוצדקות מעידות על כשל מערכתי
אמוץ שפירא
28 ביולי 2021
17:04

בשנת 2020 הוגשו לנציבות תלונות הציבור על שופטים 926 תלונות, 40 תלונות פחות מ-2019. כך עולה מהדוח השנתי שפורסם היום (רביעי) על ידי נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אורי שוהם. כמו כן, 60 תלונות נמצאו מוצדקות ובעקבות 48 ניתנו הערות לשופט או לדיין. עוד עולה כי שליש מכלל התלונות המוצדקות היו על התנהגות לא ראויה של שופט או דיין ו-30% היו על ליקויים בניהול משפט.

ב-2020 נמשך הגידול היחסי בתלונות על שופטים בבתי משפט למשפחה - 193 תלונות, 9 תלונות יותר מהשנה הקודמת. הנציב מציין בדוח כי בחלק מהתלונות שנמצאו מוצדקות יש כדי להעיד על כשל מערכתי, כמו המקרה שעל פי רישום בפרוטוקול התייצב הנאשם בבית המשפט, הגיע להסדר והורשע ונגזר דינו, אך נציגו טען שהנאשם כלל לא נכח באותו היום בבית המשפט.

בדוח השנתי מובאות שתי החלטות נגד הרב הראשי לישראל יצחק יוסף המכהן בבית הדין הרבני הגדול, שבאחת מהן הומלץ להעמיד אותו לדין משמעתי בשל התבטאויות בנושאים בעלי גוון פוליטי, ובאחרת על שתקף בחריפות את שופטי בית המשפט העליון והמליץ שלא ימלא אחר הנחיותיו. הנציב המליץ לשקול אם ראוי שימשיך בתפקידו כדיין בבית הדין הרבני הגדול. 

בהחלטה אחרת מצא הנציב כי פסק דין של בית הדין הרבני הגדול ניתן בחתימת שלושה דיינים, אף שאחד מהם היה במעמד החתימה מאושפז בבית החולים במחלקת קורונה, מורדם ומונשם. הודגש בפסק הדין כי המסקנה המשפטית התקבלה על ידי כל הדיינים ואילו החלק ההלכתי של פסק הדין נוסף בהמשך, לאחר שהדיין חלה, וכך קרה שפסק הדין המלא אכן נחתם בשמו.

בדוח גם מובאת ההחלטה לזמן לנזיפה חמורה את השופטת בבלי לארי שהתבטאה כלפי אליעזר ברלנד: "הבנתי שהוא לא פרגית בת 17" ו"שיקח מנטוס".

החלטה נוספת נוגעת להתכתבות בוואטסאפ בין ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה לבין השופט איתן אורנשטיין, שהיה מועמד לכהונת נשיא. בין השאר, העיר הנציב לשר המשפטים על האופי החברי של ההתכתבות, כמו: "תשמור עלי בוועדת האיתור", ועל כך שהיה על השופט להימנע בטיפול בתיק הנוגע שבו ייצג משרדו של נווה בסמיכות לאחר שנבחר לנשיא.