t
מתוך "כאן מכירים"

כאן מכירים | "אי אפשר לברוח ממנו": האנשים ששונאים את הקיץ הישראלי

הם יוצאים החוצה ומרגישים שהם עולים באש. לא יכולים לסבול אנשים שמזיעים באוטובוס, אנשים שמזיעים ברכבת, אנשים שמזיעים בחוץ. הם רצים כל העונה אחרי צל ומעדיפים פגישות בזום רק כדי לא לצאת. הכירו את האנשים ששונאים את הקיץ הישראלי
מערכת כאן
01 באוגוסט 2021
12:13