t
-

חשד: הונו ברשת תושבי גרמניה במיליוני אירו

שלושה ישראלים עוכבו לחקירה לאחר שהקימו חברות להשקעה כספית תוך מצג שווא שמדובר בהשקעה "רווחית ללא סיכון"
דניאל אלעזר
11 באוגוסט 2021
16:32

לאחר חקירה סמויה של משטרת מחוז תל אביב עם הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות המיסים, עוכבו היום (רביעי) לחקירה שלושה ישראלים החשודים בעבירות מרמה והונאה כלפי תושבי גרמניה בהיקף של מיליוני אירו, באמצעות מסחר רשתי באופציות בינאריות וכן הלבנת הון בארץ.

החשודים, תושבי המרכז בשנות ה-30 לחייהם, הקימו בגרמניה חברות המשווקות ללקוחות פוטנציאלים אופציה להשקיע כספים, תוך מצג שווא כי מדובר בהשקעה "רווחית ללא סיכון", בעוד הסכומים ששולמו על ידי הלקוחות נכנסו ישירות לכיסי החשודים מבלי שהתבצעה כלל השקעה או מימוש רווחים. בהמשך אף הועברו הכספים לישראל לצורך הלבנה והסתרת מקורם.

שלושת החשודים עוכבו לחקירה, תוך איסוף ממצאים שונים הקשורים לחקירה ותפיסת רכוש רב לשם נקיטת הליך חילוט בשווי של יותר מ-50 מיליון שקלים ובכלל זה נדל"ן, כלי רכב, חשבונות בנק וכסף מזומן.