t
-

איך מרגיש ילד על הרצף האוטיסטי בבדיקת קורונה?

בדיקות הקורונה שילדים צריכים לעבור כדי להיכנס לאטרקציות, במסגרת התו הירוק, לא מחריגות ילדים על הרצף האוטיסטי, שהוחרגו בעבר מחובת עטיית מסכות. נוסף על הקושי להסביר לאותם ילדים את המגפה ואת הצורך בבדיקות, גם הליך הבדיקה קשה ולא נעים להם יותר
אוריה אלקיים
22 באוגוסט 2021
22:52