t
פגישה היסטורית

בין ידידות למתיחות: ההשפעה של הקשרים האישיים בין מנהיגי ישראל וארה"ב

היסטוריית המפגשים בין המנהיגים של ישראל וארה"ב יכולה לרמז על האופן שבו יתנהל המפגש בין רה"מ בנט לנשיא ביידן
נתן גוטמן
26 באוגוסט 2021
19:17