t
נתניהו עם עורכי דינו בדיון במשפטו ב-08.02.21
צילום: ראובן קסטרו, פלאש 90

הפרקליטות תבצע השלמת חקירה בתיקי האלפים

לאחר בדיקת חומרים בטלפון של אילן ישועה הוחלט לזמן לחקירה נוספת את אבי אלקלעי שהיה העורך בפועל של וואלה ולהציג לו תכתובות שלו עם ישועה שעלו בחיפוש
אמוץ שפירא
29 באוגוסט 2021
13:02

משפט נתניהו: המדינה הודיעה הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים כי בכוונתה לבצע בימים הקרובים השלמת חקירה ממוקדת בתיקי האלפים. מדובר בהשלמת חקירה לעד התביעה אבי אלקלעי ששימש עורך אתר וואלה, בנוגע לעשרות תכתובות בינו לבין עד התביעה אילן ישועה.

משפט נתניהו: יומן צפייה | "עוד יום"

נציגי הפרקליטות מציינים במכתבם כי בית המשפט קבע לפני כחודשיים כי עליהם לבחון באופן פרטני התכתבויות ושיחות של ישועה עם גורמים פוליטיים, דוברים, אנשי עסקים, גורמי פרסום, גורמי תקשורת וגורמים מרשויות האכיפה, כדי לאתר את החומרים הנוגעים למעורבותו בסיקור, בתוכן ובעריכה באתר וואלה. 

משפט נתניהו: הביזנס של העיתונות נחשף | "עוד יום"

לאחר עיבוד החומרים שנמצאו בעקבות המעבר הנוסף על תוכן הטלפון של ישועה, החליטה הפרקליטות שיש הצדקה לזמן לחקירה נוספת את אלקלעי, שהיה העורך בפועל של וואלה בחלק מהתקופה הרלוונטית לאישום, ולהציג לו תכתובות רבות עם ישועה שעלו בחיפוש - מסמכים הקשורים בגרסה הכללית שמסר כבר.

בתגובה הודיעו באי כוח הזוג אלוביץ' מתנגדים להודעת הפרקליטות להשלמת החקירה של אבי אלקלעי וכינו אותה "פסולה". "אחת היא משתי ברירות שצריך, בכל הכבוד, שתוצבנה בפני המאשימה: או שתבקש לעצור את ההליך המשפטי על מנת לקיים חקירה מלאה, עם כל חומר החקירה הרלוונטי, ביחס לכל העדים והכול מתוך כוונה לבחון, ביושרה, את התזה שהעמידה ביסוד כתב האישום או, לחלופין, שתימנע ממהלכים חד צדדיים, חריגים, ומגמתיים כגון ביצוע חקירות מקוטעות, חלקיות ושרירותיות תוך כדי ניהול התיק הפלילי באופן שרק יוסיף ויפגע בו באופן אנוש", נכתב בהודעה לבית המשפט שהעבירו עורכי הדין של השניים. 

משפט נתניהו: מפעל הנקניקיות של ישועה | "עוד יום"