t
משטרת צרפת
צילום: אי-פי

התחזה לעובד רשויות ורימה קשישים: אזרח ישראלי יוסגר לצרפת

אילן אברהם מרקו יעמוד לדין בצרפת בגין עבירות מרמה חמורות. לפי בקשת ההסגרה, מרקו התחזה לעובדי ציבור והודיע לקורבנות, רובם קשישים, כי הרשויות איתרו כספים אשר הוצאו מהם במרמה. את החזרת הכסף התנה בתשלום אגרה, מס או כופר לרשויות
ורד פלמן
15 בספטמבר 2021
11:49

פרקליטות המדינה הודיעה היום (רביעי) כי ישראל הסגירה אתמול לצרפת את אילן אברהם מרקו, אזרח ישראל וצרפת, והוא יעמוד שם לדין בגין עבירות מרמה חמורות. לפי בקשת ההסגרה של ממשלת צרפת, מרקו התחזה לעובדי ציבור בצרפת - שופטים, שוטרים ונציגי רשויות האכיפה, מכס ומס, והודיע לקורבנות, רובם קשישים, כי הרשויות איתרו כספים אשר הוצאו מהם במרמה. את החזרת הכסף התנה בתשלום אגרה, מס או כופר לרשויות.

את העבירות ביצע לכאורה מספטמבר 2017 ועד שנעצר ב-10 בנובמבר 2020. עוד נכתב בבקשת ההסגרה כי  כדי לחזק את אמון הקורבנות בדבריו, שלח מרקו לחלקם מסמכים רשמיים מזויפים מאת רשויות שונות בצרפת, כגון זימונים לחקירה וצווים משפטיים. במקרים מסוימים שבהם הקורבנות נמנעו מלשתף פעולה, איים עליהם כי אם לא יפעלו לפי הנחיותיו, יינקטו נגדם הליכים פליליים, לרבות מעצרים והחרמת נכסיהם, וכן איים וקילל.

בשיטה זו גרם מרקו על פי החשד לעשרות נפגעים להעביר כספים לחשבונות שונים באירופה, בהיקף מוערך של כ-1.5 מיליון אירו, זאת בנוסף למקרים בהם ניסה לגרום להעברות דומות ללא הצלחה. במסגרת חקירת הפרשה בצרפת אותר מרקו בישראל. המחלקה הבין-לאומית הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה להכרזתו בר הסגרה. במארס הכריז בית המשפט המחוזי על מרקו בר הסגרה לצרפת. הוא ערער על ההחלטה, אך בהמשך משך את ערעורו, ובכך נסללה הדרך להשלמת ההסגרה לצרפת.