t
-

"חייל כמו כולם": הצעירים על הרצף האוטיסטי שעושים היסטוריה בצה"ל

מחזור ראשון של צעירים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, גויס בחודש שעבר לצה"ל. הצעירים ישרתו במגוון תפקידים שעד כה היו חסומים עבורם
עידית בן שימול
28 בספטמבר 2021
23:11