-

אחרי החגים הגיע: תלמידי ישראל חוזרים ללימודים

עם בדיקות מהירות ותו ירוק למורים: שנת הלימודים מתחדשת
כתבי כאן חדשות
30 בספטמבר 2021
07:02

כמעט כל תלמידי ישראל חזרו היום ללימודים ויתחילו סוף סוף את שנת הלימודים כהלכתה, לאחר שלמדו רק ימים ספורים לפני חופשת החג הארוכה. כדי לחזור ללימודים היו צריכים התלמידים מגיל 3 ועד 12 לבצע בדיקה מהירה והצהרה חתומה מצד הוריהם כי הבדיקה שלילית.

נכון לערב החזרה ללימודים רק 81% מההורים אספו את ערכת הבדיקות המהירות. כך ש-282 אלף טרם נאספו. בחינוך החרדי נאספו הכי מעט בדיקות, על ידי 62% מההורים בלבד. ביום שישי כלל התלמידים יוכלו להגיע ללימודים, למרות מתווה הבדיקות המהירות.