t
-

"אתה רואה צל אדם בסוף משמרת": המציאות של המתמחים בארץ

מתי בפעם האחרונה עבדתם 26 שעות ברצף? גם האזרחים ברחוב חושבים שהתורנויות צריכות להתקצר. אז האם יש סיכוי לשינוי?
סולימאן מסוודה
17 באוקטובר 2021
17:17

מתי בפעם האחרונה עבדתם 26 שעות ברצף? זו המציאות של כל המתמחים בארץ. אז מה חושבים על כך בבית החולים איכילוב, והאם יש סיכוי לשינוי?