t
-

שילוב מנצח: המכינה שמאחדת נוער בסיכון עם בעלי צרכים מיוחדים

זה נשמע קצת כמו ניסוי חברתי - נוער בסיכון ואוטיסטים בתפקוד גבוה שנמצאים אחד עם השני כמעט כל השבוע. זהו הסיפור של מכינת "ביחד", שהוקמה בשיתוף עמותת "אחרי". המכינה היא פרויקט החיים של ג'נה אלבז, מייסדת המקום ומי שמתגאה לתלות מבחנים עם ציונים נמוכים מימיה בבית הספר. שם מנסים לתת הזדמנות לצעירים כגון נהוראי אקוקה מדימונה, שמקווה לשים מאחוריו תיק פלילי מגיל 14 ולהתגייס לצה"ל
ויקו אטואן
30 באוקטובר 2021
22:21