כאן היסטוריה | איך נוצר סמל מדינת ישראל?

סמל המדינה שלנו נראה תמים למראה, אך מאחורי בחירתו עמדה מחלוקת ישראלית אופיינית, בין דתיים לחילונים כמובן
מערכת כאן
08 בפברואר 2017
00:00