t
המדינה מאיימת בסגירה  - ובעלי דירות ה-Airbnb יוצאי

בעלי דירות ה-Airbnb זועמים על החלטת המדינה

איומי סרק? המדינה מתכננת למנוע את השימוש בדירות להשכרה לטווח קצר, אבל הבעלים מוחים - ואפילו הקימו ועד
אורי לוי
06 בנובמבר 2021
02:35
עודכן ב 09:35