t
מלחמת אזרחים באתיופיה
צילום: אי.פי

המלחמה באתיופיה: השרות שקד ותמנו שטה ידונו בזירוז עליית הממתינים במחנות

בחודש יולי הובאו ארצה כ-60 מתושבי טיגריי שבצפון אתיופיה שהתחזו לבעלי זיקה ליהדות וטענו כי נשקפת להם סכנה בשל הלחימה
עמיחי שטיין ואוריה אלקיים
07 בנובמבר 2021
22:57
עודכן ב 08:22

הבאת יהודי אתיופיה לישראל: שרת הפנים שקד ושרת העלייה והקליטה תמנו שטה, יכנסו מחר דיון באפשרות לזרז את עלייתם של אלפי הממתינים במחנות בצל מלחמת האזרחים שבאתיופיה. המחלוקת נסובה סביב השאלה אם ישנה סכנה לביטחונם. היום פירסם המל"ל מסמך שעוסק בשאלת יהדותם ובעקבותיו תקפה תמנו שטה ואמרה כי הגוף אמור לעסוק בהערכת המצב הביטחונית. כ-8,000 יהודים ממתינים כמה שנים במחנות באתיופיה.


בתוך כך, בדיקה של רשות האוכלוסין העלתה כי בחודש יולי הובאו ארצה כ-60 מתושבי טיגריי שבצפון אתיופיה שהתחזו לבעלי זיקה ליהדות וטענו כי נשקפת להם סכנה בשל הלחימה. גורמי ביטחון הביאו אותם לישראל במבצע חשאי, תוך סיכון חיי אדם ופגיעה אפשרית בקשרים עם אתיופיה. רק בהגיעם ארצה התברר כי הם שיננו את שמותיהם של יהודים שעלו מאתיופיה, אך אינם יודעים להסביר את יחסי הקרבה אליהם.