t
ועדת החקירה לאסון במירון

מינוי מיידי של שר אחראי, שיפור תשתיות ותקצוב ממשלתי: המלצות ועדת החקירה לאסון מירון

ההמלצות שפורסמו מתמקדות רק באופן ההיערכות לל"ג בעומר הקרוב • רה"מ בנט: "נלמד לעומק את מסקנות הדוח"
אמוץ שפירא
22 בנובמבר 2021
08:57
עודכן ב 14:06

ועדת החקירה הממלכתית לחקר האסון במירון פרסמה היום (שני) המלצות ביניים, לצורך היערכות להילולת ל"ג בעומר השנה. במוקד ההמלצות, שמתמקדות בשלב זה רק בהיערכות לקראת ההילולה הבאה בהר ושהועברו לראש הממשלה נפתלי בנט: מינוי מיידי של שר אחראי, תקצוב ממשלתי והגבלת קהל.

מי שולט בהר? | "עוד יום"

"אנו ממליצים כי בשנת תשפ"ב תיערך במהלך ההילולה הדלקה מרכזית אחת בלבד, על גג הציון, על ידי האדמו"ר מבויאן", כתבה הוועדה. "עוד אנו ממליצים כי טקס ההדלקה שייערך יהיה קצר, כפי שהיה נהוג בעבר". הוועדה ממליצה למנות שר אחראי ימנה גורם ביצועי ויגדיר, עם תחילת ההיערכות לאירוע, את התפקידים ואת תחומי האחריות של משרדי הממשלה הרלוונטיים ושל יתר הגורמים המעורבים וכן את ממשקי העבודה ביניהם. 

הוועדה ממליצה עוד שהממשלה תתקצב את אירוע ההילולה הבא בהקדם האפשרי, כדי לאפשר תחילת ביצוע שיפורי תשתיות והסרת מפגעים מוקדם ככל הניתן. היא ממליצה לפנות את כל מי שמחזיק בשטחים מההר בלא זכות שבדין, שלא לאפשר הקמת אוהלים, מבנים ולינה בהר במהלך ההילולה הקרובה, ושלא להקצות שטחים ל"מתחם משפחות". 

עוד ממליצה הוועדה להגדיל ככל הניתן את השטח הפנוי בהר לשימוש הקהל ולנקוט צעדים שיווסתו את הגעת הקהל לשטח ההילולה ולפזר אותו ברחבי המתחם, כדי שבכל זמן נתון לא יעלה היקף הקהל בהר על מספר המשתתפים שההר יכול להכיל בביטחה. "אנו ממליצים לקבוע 'מספר יעד' מרבי העונה לדרישות הבטיחות ולווסת את ההגעה להר בהתאם למספר היעד שייקבע. הוויסות יבוצע באמצעות שליטה בהיסעים.

בהקשר הזה ממליצים חברי הוועדה גם לפעול לקיצור משך השהייה בהר ולעודד תחלופת אנשים כדי למנוע צפיפות ולחץ. בין השאר הם מציעים למכור כרטיסי נסיעה הלוך ושוב להר, המוגבלים בזמן, ולקצוב את משך השהייה בהר להסעות הפרטיות.

הוועדה מציעה לתחום בזמנים את קצתב מימוש ההיערכות להילולה. ממליצים שהשר האחראי ימונה מייד, מתווה האירוע ודרישות הבטיחות יסוכמו לכל המאוחר תוך חודש וכלל ההכנות לאירועי ל"ג בעומר תשפ"ב יבוצעו עד עשרה ימים לפני ההילולה. 

"אנו מודעים לכך שהמוצע על ידינו מהווה שינוי משמעותי בעבור הנוהגים לעלות להר מדי שנה בשנה. לכן יש צורך בפעולות הסברה נרחבות ואנו ממליצים לשתף בהן את מנהיגי הציבור, ובמיוחד את מנהיגי הציבור החרדי", כותבים חברי הוועדה. "השינויים והצעדים המומלצים על ידינו נועדו לשמור על ביטחון הציבור ושלומו, בבחינת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", כמו גם לאפשר לכל המעוניין בכך להגיע להר מירון בל"ג בעומר. כשם שאדם אחד מבקש לעלות להר ולהתפלל בציון – כך מבקשים לעשות מאות אלפים אחרים. פיזור הקהל בכל שעות ההילולה וצמצום משך השהות בהר, תוך התחשבות באחרים, יאפשרו לכל מי שחפצה נפשו להגיע להילולה ולשהות בה זמן סביר. יש בכך בבחינת מצוות "ואהבת לרעך כמוך. אנו מקווים שהממשלה תזכה לשיתוף פעולה מלא ביישום ההמלצות לאלתר, כבר בל"ג בעומר הקרוב".

בנט: "מחוייבים לאפשר ולסייע לאירוע לקרות, אבל בצורה בטוחה"

מראש הממשלה בנט נמסר בתגובה להמלצות הוועדה: "נלמד לעומק את מסקנות הדוח, שנועד להבטיח שהחל מהשנה הנוכחית ההילולה במירון תנוהל באופן שונה בתכלית. ההילולה במירון היא אירוע מרכזי בעם ישראל עבור הציבור המסורתי והדתי, ואנחנו מחוייבים לאפשר ולסייע לאירוע לקרות, אבל בצורה בטוחה".

השר לשירותי דת, מתן כהנא אמר לאחר קבלת המלצות הביניים: "אירוע מירון 2022 יהיה שונה לחלוטין מאירועי מירון שהתקיימו עד כה, ויתקיים על פי סטנדרטים בטיחותיים אחרים. ממשלת ישראל מחויבת לבטיחות אזרחיה".

השר לביטחון הפנים, עמר בר-לב, התייחס גם הוא להמלצות הביניים: "דו"ח הביניים מאפשר להוציא לדרך את ההתארגנות לקראת הילולת מירון הקרובה. אסור לחזור על שגיאות העבר. חובתנו לאפשר חופש פולחן בטוח לכל אזרחי מדינת ישראל. אנו במשרד לביטחון הפנים ובגופים הכפופים לנו נלמד את מסקנות הביניים ונפיק מהן לקחים".