מתוך "כאן אורייתא"

כאן אורייתא | חכמי המשנה היו מתיוונים?

על פי עדות מהתלמוד הבבלי, חוכמת יוון נלמדה בביתו של נשיא הסנהדרין. נדב הלפרין מאיר זרקור על כך שבימינו, כאשר קלף ההתייוונות עדיין נשלף כעלבון כלפי מי שמחזיק בערכים מערביים, ראוי לזכור שהיהודי הלא מתיוון - אינו מי שמסתגר בתרבות אחת בלבד. להפך, הוא יכול לשאוב יופי וחכמה מתרבויות רבות, כל עוד הוא זוכר
מערכת כאן
05 בדצמבר 2021
16:06