-

למרות הביקורת: מאיר יצחק הלוי מונה לסגן שר

חבר הכנסת מתקווה חדשה וראש עיריית אילת לשעבר ימונה לסגנה של שרת החינוך יפעת שאשא ביטון
מיכאל שמש
12 בדצמבר 2021
10:44

הממשלה אישרה את מינויו של ח"כ מאיר יצחק הלוי לסגנה של שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. במסגרת תפקידו ירכז יצחק הלוי את תחום החינוך הבלתי פורמלי הכולל בין היתר את החברה למתנ"סים, תנועות וארגוני הנוער, החינוך החברתי ועוד. יצחק הלוי, שנכנס לכנסת במסגרת החוק הנורווגי, ימשיך לכהן כח"כ. המינוי זכה לביקורת מצד חברי הכנסת באופוזיציה, שטענו כי מדובר בתוספת מיותרת לממשלה עם מספר שרים גדול. 

יצחק הלוי אמר עם כניסתו לתפקיד: "אני נכנס בהתרגשות גדולה לתפקיד סגן שרת החינוך ואעשה כל שביכולתי להצליח במשימות הרבות הניצבות בפניי". שאשא ביטון בירכה את חבר מפלגתה על המינוי: "אתגרים רבים ניצבים לפתחנו במערכת החינוך בכלל ובחינוך הבלתי פורמלי בפרט - ואני בטוחה שסגני וחברי, יתרום להצלחת המערכת ולמען ילדי ישראל".