t
יואב בורוביץ' - המטפסות

"בער בי לחזור לספורט": המטפסות קטועות הרגל בדרכן לאליפות ישראל

זהו סיפורן יוצא דופן של שתי נשים, קטועות רגל, שהתחרו היום באליפות ישראל לטיפוס קירות לנשים עם מוגבלויות. לשתיהן יש רק רגל אחת, הרגל השנייה שלהן נקטעה בעקבות פציעה ומחלה, אבל על ספורט תחרותי הן לא ויתרו
יואב בורוביץ'
16 בדצמבר 2021
23:26