-

השתקת הביקורת והמבקר שנשלח למקלט: מה קורה בגדרה?

מבקר העירייה נזרק למקלט ואת המקומון שביקר אותו הוא העניש: יואל גמליאל, אחיה של גילה, שולט בגדרה כבר 13 שנים ללא עוררין • פרק 8 בסדרת הכתבות "ארץ עיר" של אורן אהרוני
אורן אהרוני
27 בדצמבר 2021
22:18

יואל גמליאל, אחיה של השרה לשעבר גילה גמליאל, הוא ראש מועצת גדרה. לגמליאל יחסים מורכבים עם ביקורת, ממבקר העירייה למשל הוא מונע מידע והוא שלח אותו לעבוד ממשרד במקלט. מהעיתונות שמבקרת אותו הוא מנע תקציבי פרסום, וכשחברי מועצה מעיזים לצלם בישיבות המועצה, הוא מזמין משטרה כדי להוציא אותם בכוח. כשאורן אהרוני מנסה להגיע אליו לפגישה - גם לו הוזמנה משטרה. 

> מסע בין עיריות ואבסורדים: מה קורה בפריפריות? • לכל הפרקים

תגובת מועצת גדרה לכתבה

לעניין "הקומה השלישית": לא מדובר בשום דרך בשיפוץ שלא כדין, אלא בפעולות לגיטימיות, מקובלות, וחשוב מכך – נצרכות ודרושות. בקצרה, מדובר בהכשרת קומה אשר הייתה ריקה, באופן שחלק מהקומה יוכל לשמש חדר ישיבות, אשר ייתן מענה לכלל ישיבות המועצה; ובנוסף, יוקצו מספר חדרים לבעלי תפקידים כמקובל, כגון דוברת, מזכירות וכיו"ב. מדובר, כאמור, בפעולה לגיטימית לחלוטין, שאינה חורגת מן המקובל והדרוש.

לעניין מר איציק סבג: אופן הצגת הדברים בשאלה מסלף את המציאות, ולפיכך ראוי להעמיד דברים על דיוקם - אכן, מועצת גדרה הגישה לבית המשפט תביעה נגד מר סבאג ונגד מר שבתאי בן בוחר, ובה התבקש בין היתר סעד הצהרתי, הקובע כי השניים הינם בעלי הדומיין של אתר האינטרנט "גדרה היום" ואחראים לפרסומים הנעשים באתר.

בניגוד למוצג בשאלה, בעלותו של מר סבג על הדומיין אינה "דבר גלוי". להיפך – התביעה שהגישה המועצה התבקשה על רקע העובדה, שהאתר "גדרה היום" נחזה להיות אתר חדשותי אובייקטיבי, כאשר בפועל הוא אינו כזה, באופן העולה כדי הטעיה. הגולש באתר אינו נחשף לאישיות המשפטית העומדת מאחורי האתר, ולקשר שלו לחברי האופוזיציה.

הדברים הוסברו היטב בכתב התביעה "אין התובעת מלינה על עצם העובדה כי נכתבים עליה דברי ביקורת המושמעים כלפיה בפלטפורמה ו/או באתר, כי אם על כך שהאתר, בין היתר, נחזה להיות אתר ידיעות חדשותי אובייקטיבי. האתר עושה שימוש בשם הפונה לכל תושב ('גדרה היום') ומציג ידיעות הנוגעות למתרחש בשטחי התובעת, ללא שקיפות אודות זהות המפרסמים, הקשר שיש בינם לבין מי מחברי האופוזיציה ומי עומד מאחוריו". מדובר בתביעה לגיטימית ומוצדקת, והמועצה סמוכה ובטוחה כי כך יראה את הדברים גם בית המשפט.

לעניין הטענה להימנעות מפרסום בעיתון "גדרתון": גם כאן, מוצגים הדברים בצורה מסולפת הרחוקה מלשקף את המציאות. יובהר כי לראש המועצה אין דבר וחצי דבר נגד פרסום בעיתון "גדרתון". בניגוד למוצג בשאלה, ראש המועצה מעולם לא פעל על סמך חישובים מופרכים וילדותיים של "תתנו תקבלו, לא תתנו לא תקבלו" (כלשון השאלה) ועד היום הוא אינו נמנע מלפרסם ב"גדרתון". אכן, לפני הבחירות שהתקיימו, הדבר נמנע ממנו, פשוטו כמשמעו, על רקע העובדה ש"גדרתון" עצמו מנע זאת; בתקופת הבחירות, "גדרתון" בחר באופן מובהק ליטול צד ולהזדהות בכל דבר ועניין עם מר פינטו, ועשה ככל יכולתו נגד ראש המועצה, עמדותיו ופעולותיו.

במצב דברים זה, ברור כי נמנע מראש המועצה לפרסם ב"גדרתון", והדברים ברורים. מכל מקום, כאמור לעיל, ראש המועצה אינו נמנע מלפרסם ב"גדרתון". לעניין ישיבות המועצה: ישיבות המועצה מתנהלות כסדרן, על פי חוק ובשקיפות מלאה. יודגש, כי הישיבות מוקלטות באופן מלא, וההקלטה עולה לאתר המועצה ובנסיבות אלה, לא ניתן לטעון ל"העדר שקיפות". כפי שנקבע בפסיקה, הקלטת הישיבות מקיימת באופן מלא את עיקרון השקיפות, בפרט כאשר הצילום החזותי עשוי לשמש כלי לפרובוקציות מצד גורמים כאלה ואחרים. ובאשר להזמנת השיטור העירוני יובהר, כי בניגוד להצגת הדברים המיתממת בשאלה, השיטור לא הוזמן בעקבות צילום תמים, אלא בעקבות פרובוקציות פרועות, חוזרות ונשנות, אשר הפריעו למהלך הישיבות התקין באופן שאילץ הזמנת שיטור.

לעניין מבקר המועצה: עקב העובדה שאחד השותפים במשרדו של הח"מ מטפל בעניינים שונים הקשורים למבקר, ועל מנת למנוע לזות שפתיים וטענות לניגוד עניינים, תינתן בעניין זה תשובה נפרדת על ידי גורמי המועצה ולא על ידי הח"מ.

לעניין תכנית "דרום מערב גדרה": כאמור לעיל, המועצה פועלת בשקיפות מלאה, מקליטה את הישיבות ומעלה אותן לאתר המועצה. כך פעלה המועצה גם ביחס לדיון הסצפיפי שבו עוסקת השאלה. בדיון זה, נדונה הצעה להוסיף לתכנית יחידות דיור הצעה שבסופו של דבר הפכה בכל מקרה ללא רלוונטית והקבלן סירב לה, כאשר כל הטענות בעד ונגד ההצעה, לרבות טענותיו הארוכות והמרחיבות של מר פינטו, באות לידי ביטוי מלא בפרוטוקול הדיון מיום 7.7.21 , אשר כמו יתר הפרוטוקולים, גלוי לכל. כללו של דבר, אין טענה בעניין זה שלא הועלתה ולובנה, והדבר משתקף בפרוטוקול באופן מלא, כך שאין כל בסיס לטענה של חוסר שקיפות, גם בעניין זה.

לעניין הטענה בדבר "הפסקת ההקצבות": הקצבות המועצה נקבעות על פי נוהל תמיכות כמקובל, ובהתאם לתבחינים/קריטריונים כפי שנקבעו על ידי ועדת תמיכות ואושרו על ידי המליאה. כך נעשה גם הפעם, וההחלטה שהתקבלה הייתה לתקצב את הספורט הקבוצתי, בדגש על ענפי הכדורגל והכדורסל.

לעניין בית רחל: התכנון אושר על ידי המועצה, ועם סיום התכנון ייצא לביצוע אולם בית תרבות לתושבי גדרה.