סדרת כתבות אורן אהרוני - ארץ עיר מגדל העמק

ההבטחות שנגנזו והכביש הפרטי לווילה: מה קורה במגדל העמק?

למגדל העמק יש מ-1998 את אותו ראש עיר, שלא תמיד אוהב דוחות מבקר ושאלות של חברי אופוזיציה. מה כן לוקחים ברצינות בעירייה? סלילת כביש חדש לרחוב שבו ראש העיר בנה בית • פרק 9 בסדרת הכתבות "ארץ עיר" של אורן אהרוני
אורן אהרוני
28 בדצמבר 2021
17:53
עודכן ב 22:54

אלי ברדה הוא ראש עיריית מגדל העמק כבר 23 שנה. בתקופת הבחירות הוא מבטיח לתושבים ניסים ונפלאות. הקמת איצטדיון כדורגל, הקמת קאנטרי חדש, מוזיאון מייסדים - על כל אלה הונחו אבני פינה ונגזרו סרטים. אבל ראש העיר חי בסרט, וכל אלה לא קמו עד היום. אז מה כן הוקם? כביש חדש, בשכונה חדשה, המוביל עד לווילה של לא אחר מאשר ראש העיר עצמו.

ההבטחות שנגנזו והכביש הפרטי לווילה: צפו בכתבה המלאה

> מסע בין עיריות ואבסורדים: מה קורה בפריפריות? • לכל הפרקים

תגובת מועצת מגדל העמק לכתבה

לעניין כביש הגישה ברחוב הברושים: מדובר בדרך סטטוטורית שהוגשה לאישור כבר ב-1995 (ראש העיר המכהן נבחר ב- 1998). לאחרונה נתינו היתרי בנייה ונבנו מספר בתים, כולל למשפחה עם ילד בעל צרכים מיוחדים שקנתה את המגרש ורשמה הערת אזהרה בטאבו בנובמבר 2018 . במשך שנים ניתן לתושבת הראשונה שבנתה את ביתה פתרון לשביל גישה באמצעות עודפי מצעים במהלך חודשי החורף דצמבר-ינואר.

חשוב להבהיר כי באופן מניפולטיבי מטעה חבר המועצה, יקי בן חיים, בכך שהוא כורך בכוונת מכוון את הנחת המצעים בחודש ינואר 2018, שכאמור מתבצעת בכל שנה במהלך השנים האחרונות, לרכישת מגרש והערת אזהרה בטאבו שהתרחשה גם בינואר 2018. כבר אז הוא פנה לכתבת 'ישראל היום' וסיפר לה סיפורים. הכתבת בדקה בשטח ומול התושבת שגרה שם וקיבלה את העובדות שבשטח: התשתיות שהונחו לאורך הרחוב היו עם כניסה אחת בלבד לבית התושבת והיא הודיעה שמערכת העיתון גנזה את הסיפור.

חשוב שתדע שבן חיים מצוטט בישיבת מועצת העיר ובמיילים שלו כאחד שדאג שתתפרסם כתבה ב'ישראל היום' ושבעקבותיה קיבל פניות רבות מתושבים. ככה זה כשמשקרים ולא זוכרים שלא התפרסמה כלל כתבה ב"ישראל היום". חשוב להבהיר לך שוב כי בינואר 2018 קניתי את המגרש, ק יבלתי היתר בנייה ב-26 בדצמבר 2019 ומועצת העיר אישרה את הנושא בתאריך 23 ביוני 2021 , ולכן אין ולא יכול להיות קשר בין הנחת מצעים לתושבת בינואר 2018 לרכישת המגרש שלי בינואר 2018 ושל התושב הנוסף (עם בן בעל צרכים מיוחדים) בנובמבר 2018, לבין סלילת הכביש שבוצעה בפועל רק בחודשים האחרונים.

לא קיימת ברשות כל פנייה של תושב המצביעה על חוסר בדרך סטטוטורית סלולה לבית מגוריו. סלילת דרכי גישה לבתים תואמת את מדיניות הרשות כפי שפעלנו בפועל כאשר סללנו לאחרונה כביש, כולל כביש גישה וחניות לדיירים, ברחוב נחלת הבנים-קרן היסוד (מול תחנת המשטרה), הכנת תב"ע וסלילת כביש ברחוב "אלונים" וברחוב "חרוב" בעקבות בנייה חדשה ושינוי מרחוב הולנדי לרחוב רגיל. המרצע יצא מן השק, כאשר סגן ראש העיר שאל את בן חיים וחברו כץ מהאופוזיציה בישיבת המועצה: "תהיו כנים, תחשבו שלראש העיר אין שם מגרש, הייתם מדברים ככה?" יקי בן חיים ושוקי כ"ץ השיבו בשלילה. סגן ראש העיר: "זאת אומרת שכל הביקורת שלכם היא על ראש העיר ולא על הכביש!" והביא את הנושא להצבעה.

בעניין פינוי האשפה: בהתאם למכרז, תשלום עבור פינוי אשפה מת בצע בהתאם לכמות הפסולת המפונת בפועל לפי תעודת השקילה באתר לטיפול בפסולת במנחמיה. באתר מבוצעת שקילה של המשאית בכניסה וביציאה. לצורך בקרה הרשות הצטיידה במשקל, ואף רכשה משקל חדש בשנת 2019 והציבה אותו בתחנת מעבר של העירייה. בעיון בדו "ח המבקרת עולה כי במהלך 2018 נמצאו פערים בגלל שיטת השקילה. השקילות באתר היו נמוכות מהשקילות שהעירייה ביצעה. בנוסף מציינת המבקרת כי בשנת 2019 "נמצאה התאמה מלאה בין סכימת המשקל באתר לבין משקל האשפה לפיו חייב הקבלן את הרשות", דהיינו הרשות שילמה לקבלן רק את המגיע לו. בבדיקה מול מבקרת העירייה ומנהל אגף שפ"ע עולה באופן חד משמעי כי הרשות לא שילמה בפועל תעודות של רשויות אחרות, עובדה היא שמבקרת העירייה לא פנתה בנושא ליועצת המשפטית בנוהל כשמתעורר חשד למשהו לא תקין. ההתאמה שנבדקה הייתה בין תעודות השקילה של פסולת השייכת לרשות בתחנת מעבר ובין תעודות השקילה באתר לטיפול פסולת וכאמור הייתה התאמה מלאה.

לגבי הטענה כי מועצת העיר לא דנה בדוח הביקורת: שני חברי האופוזיציה, יקי בן חיים ושוקי כ"ץ, ממלאים תפקיד של יו"ר ועדת הביקורת וממלא מקומו. יקי בן חיים, כיו"ר ועדת הביקורת, אמור לכנס את הוועדה ולדון בדוח מבקרת העירייה ולהגיש את המלצות הוועדה למועצת העיר תוך 60 יום כקבוע בחוק בהוראות משרד הפנים. בשלוש השנים האחרונות הם לא כינסו את הוועדה, לא דנו בדו "ח ולא הגישו המלצות למועצת העיר. משכך, מועצת העיר אישרה את דוח המבקרת כלשונו וככתבו, על הממצאים וההמלצות שבו, ופועלת באופן סדיר לתיקון הליקויים כפי שאנו עושים כנוהל עבודה לאורך כל השנים. בשל חוסר התפקוד שלהם, רשם רואה חשבון חיצוני מטעם משרד הפנים הערה לוועדת הביקורת בדוח הביקורת השנתי שלו. כלומר, לא רק שהם לא מלאו את חובתם ושבגללם נרשמה הערה בדו "ח הביקורת - הם גם מעזים להלין שלא דנו בדוח.

בעניין הבטחות הבחירות: מתוך הנחה שמתחילת הקדנציה לא התקיימו ארבע מערכות בחירות בארץ, שנגיף ה"קורונה" התפשט בעולם ולא בארץ והממשלה אישרה תקציב מדינה בכל שנה, לא הוקפאו הרשאות תקציביות והממשל החדשה מכבדת התחייבויות של הממשלה הקודמת.

בעניין אצטדיון הכדורגל: עלות הפרויקט המשותף עם מועצת יפיע יעמוד על כ-20 מיליון שקלים, הרשות פעלה לגייס את חלקה בפרוייקט. חילופי ראש המועצה ביפיע גרמו לעיכוב מסוים ולאחר חידוש ההתחייבות איתם התקשרנו עם מתכנן בכיר, בעל שם וניסיון שתכנן את האצטדיונים טרנר בבאר שבע, טדי בירושלים ואחרים. בסיום התכנון והוצאת ההיתר הרשויות יחלו בביצוע הפרוייקט. הקמת מוזיאון: שרת התרבות והספורט הקודמת , הגב' מירי רגב, חנכה את הקמת בתי המייסדים ברחבי הארץ ובמגדל העמק ותקצבה חלק מהפרויקט, הרשות השלימה את חלקה בתקציב והמועצה לשימור אתרים נבחרה על ידי משרד התרבו ת והספורט לביצוע הפרויקט. המועצה פרסמה מכרז והחלה בהליך לבחירת קבלן מבצע. במקביל נמצא הפרויקט בשלבים סופיים של גיבוש החומר ועיצובו.

בעניין הקנטרי קלאב: בנייה של פרויקט מסוג זה היא יוזמה פרטית. ראש העיר ו ועדת משנה לתכנון ובנייה פעלו באופן אינטנסיבי ורצוף מול הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה על מנת לסייע ליזם בהגדלת זכויות הבנייה כדי לאפשר לו עוגן כלכלי על מנת שהפרויקט יהיה בעל כדאיות כלכלית. הצגנו לאחרונה במועצת העיר את תמונת המצב, ולפיה הבקשה אושרה והיזם מעדכן את התוכנית בהתאם לתנאים שקבעה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

בעניין קפה בפארק: תחילת העבודה החלה באפריל 2019 והסתיימה בתחילת שנת 2021 - זמן סביר. הרשות פעלה למען תושביה ופרסמה מכרז ראשון ובתנאי הסף קבעה כי המציע יהיה רשת כגון "ארומה", "גרג" וכדומה. לאחר שלא קיבלנו הצעות פרסמנו שני מכרזים נוספים בהם שינינו את תנאי הסף ואפשרנו פטור מדמי שכירות במשך שלוש שנים. לאחרונה אף התקבלה הצעה שנמצאת בדיון בוועדת המכרזים של העירייה.

בעניין מקומות בילוי: הדברים נאמרו במהלך עימות בחירות ב-2018 . על העמדה הזו שהרשות שומרת על הסטטוס קוו ולא מתפקידה לפתוח פאבים ומקומות בילוי בשישי-שבת. הלכנו לבחירות והציבור אמר את דברו. מגדל העמק היא עיר שבה חיים בשכנות טובה תושבים מכל המגזרים היהודיים ותמיד הסכימו כולם לסטטוס קוו בשבת שהתגבש בה מקדמה-דנא. אגב, בימים אלה החלו בבניית מרכז "ביג" ענק בכניסה לעיר, אך מחוץ לשטח השיפוט של מגדל העמק ושיהיה פתוח גם בשבת והמרחק אליו יתקצר לדקותיים בלבד.

לגבי סגירת הישיבה: הטענה כי ראש העיר העדיף לסגור ישיבה מבלי להתייחס לשאילתה ונושא על סדר היום נבדקה על ידי היועצת המשפטית שנכחה בישיבה ועל ידי הממונה על ה רשויות במשרד הפנים, גב' לאה מרקו, ולא נמצא לה כל בסיס. ראש העיר ביקש מחברי האופוזיציה להתייחס לאחר שנתן להם התראה, אך הם המשיכו להתעלם ולפיכך נאלץ ראש העיר לסגור את הישיבה.

לגבי מרכז מסחרי צמוד לעירייה: הנכס הינו בבעלות פרטית. הרשות השתתפה במספר מפגשים עם יזמים פרטיים שלא צלחו. לאחר שקיבלנו חוות דעת משפטית המאפשרת זאת, הרשות השקיעה למעלה מחמישה מיליון שקלים לטיפול בתשתיות המעברים הציבוריים ודרשנו מבעלי הנכסים הפרטיים במרכז המסחרי להשלים את הטיפול בנכסיהם.