#AMiNORMAL

AMiNORMAL# | פרק 2 - אהבה מעבר לים

מומחים לא מצליחים להגדיר מהי בדיוק "התמכרות לאינטרנט" - האם אנחנו מכורים אליו, או למה שאנחנו עושים בו? כמו למשל פורנו והימורים. אבל מה אם הדבר הזה שאנחנו עושים הוא מערכת יחסים? בפרק מתראיינים זוגות מכל העולם שמנהלים מערכת יחסים רומנטית דרך המסך, וחלקם מעולם לא נפגשו במציאות
מערכת כאן
10 בינואר 2022
17:02