t
פולארד | פרק 2 - מרגל במטבח

פולארד | פרק 2 - מרגל במטבח

סדרת תעודה. פרק 2. מרגל במטבח: ג'ונתן פולארד הופך למרגל הזהב של ישראל, אבל הפעלתו חובבנית. כשנורות האזהרה מתחילות להבהב, יש מי שמתעקש, למרות הסכנות, להמשיך ולהפעיל אותו.
מערכת כאן
09 בפברואר 2022
21:13