t
נציבת משנה ענת סיגל, בריאיון למשחקי הכיס
צילום: כאן חדשות

הקצינה שאחראית על האזנות הסתר: מי שחושב שאפשר לאכוף פשיעה בלי כלים טכנולוגיים - טועה

ראש מחלקת התעצמות בחטיבת הסייבר של אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, נציבת משנה ענת סיגל בריאיון למשחקי הכיס: "פועלים לפי חוק"
שאול אמסטרדמסקי
18 בינואר 2022
20:04

פרשת המשטרה ותוכנת הריגול: אחר חשיפת התחקיר בעיתון "כלכליסט", הגיבה הערב (שלישי) ראש מחלקת התעצמות בחטיבת הסייבר של אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, נציבת משנה ענת סיגל, להאשמות החמורות והכחישה שנעשה שימוש משטרתי בתוכנות ריגול כדי לעקוב אחר אזרחים. עם זאת הסתייגה ואמרה: "מי שחושב שאפשר לאכוף פשיעה חמורה בלי כלים טכנולוגיים - טועה".

בריאיון לשאול אמסטרדמסקי בתוכנית "משחקי הכיס" בכאן 11, הוסיפה נצ"מ סיגל: "יש למשטרה אך ורק סמכות לבצע האזנות סתר ואנחנו מוסמכים לכך. אין אזור אפור בתחום הזה, אנחנו פועלים רק לפי החוק. בעשור האחרון השתמשנו בערוץ החירום פחות מ-5 פעמים. באתר שלנו אנו מפרסמים את כמות היעדים להאזנת סתר. אי אפשר להמשיך את המאבק בפשיעה אם נחשוף את כל היכולות שלנו. נוכל להציג לחברי הכנסת את השימושים החסויים בדלתיים סגורות".