כאן מדע | הבורסה שתציל את הסביבה

איך נוכל לצמצם את פליטות הפחמן? מחקרים של המרכז הבינתחומי בהרצליה מראים שיש פתרונות.
מערכת כאן
05 במאי 2016
13:14