-

המשטרה מודה לראשונה: התגלו ממצאים נוספים - היו חריגות בשימוש בתוכנת הריגול של NSO

המשטרה פרסמה הודעה, לפיה בבדיקה שהתבצעה לאחר ההכחשה שהוציאה לתקשורת, התגלו "ממצאים נוספים המשנים בהיבטים מסוימים את מצב הדברים". היועמ"ש הקים צוות לבדיקת הנושא, מסקנותיו יפורסמו עד חודש יולי
משה שטיינמץ
01 בפברואר 2022
15:00

פרשת NSO: במשטרה מודים לראשונה -נעשה שימוש חריג בתוכנות ריגול. במשטרה פרסמו היום הודעה לפיה לאחר הממצאים שהועברו ליועץ המשפטי לממשלה, ועל בסיסם יצאה הודעה לתקשורת ב-20 בינואר, "התגלו ממצאים נוספים המשנים בהיבטים מסוימים את מצב הדברים". במשטרה עדיין מתעקשים שכל האזנות הסתר בתיקי חקירה נעשו על פי צווים, אולם ביומיים האחרונים התגלו חריגות אחרות שבמשטרה מסרבים לפרט אודותיהן. 

בהודעה המלאה של המשטרה נכתב: "לאור הפרסומים בנושא, משטרת ישראל ביצעה בדיקות בנוגע למקרים בהם נטען כי משטרת ישראל ביצעה פעולות החורגות מסמכויותיה בעת הפעלת האזנת סתר באמצעות אמצעים טכנולוגים המאפשרים קליטת תקשורת בין מחשבים. לאחר בדיקה ראשונית העברנו ממצאים אלה אל היועץ המשפטי לממשלה ועל בסיסם יצאה הודעתו מיום 20.1.2022. בבדיקה נוספת מאוחרת יותר שנעשתה עוד טרם הקמת צוות הבדיקה, התגלו ממצאים נוספים המשנים בהיבטים מסוימים את מצב הדברים".

המשטרה ותוכנות הריגול | עוד יום

"נוכח האמור ולנוכח הקמת צוות הבדיקה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הנחה היועץ על נקיטת מהלכים מיידיים על מנת למנוע אפשרות לחריגה מסמכות ומשטרת ישראל תפעל בהתאם. ראש אגף חקירות ומודיעין, על דעת מפכ"ל המשטרה, ינחה את כלל שוטרי משטרת ישראל לשתף פעולה באופן מלא, כמצופה וכנדרש, עם עבודת צוות הבדיקה, להתייצב בפני הצוות, להשיב על שאלותיו, למסור כל מסמך או מידע שיידרשו, לאפשר גישה למערכות המידע ולספק מידע טכני על האמצעים העומדים לרשות משטרת ישראל, ובכלל זה מידע המצוי בידי גורמים שלישיים", נמסר מהמשטרה. 

היום הודיע היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט על הקמת צוות לבדיקת השימוש בתוכנות ריגול על ידי המשטרה, שתספק מסקנות עד ליולי 2021. בראש הצוות תעמוד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), עו"ד עמית מררי, וחבריו יהיו צפריר כץ, לשעבר ראש אגף טכנולוגיה בשב"כ; ואיל דגן, לשעבר ראש אגף החקירות בשב״כ.