t
פרופ' סגל ובנט
צילומים: עמית שבי ועדי כהן צדק

הרופא שביקר את התנהלות ממשלת בנט - ימונה לרופאו האישי

בגל הרביעי פרופ' גדי סגל מבית החולים שיבא כתב על ראש הממשלה ומדיניותו במאמר בגלובס: "צועדים אל תוך האש". כעת ראש הממשלה מעוניין למנותו לתפקיד וקיבל את האישור לכך
נוב ראובני
07 בפברואר 2022
20:04

המבקר ימונה ליועץ: ראש הממשלה נפתלי בנט מעוניין למנות את פרופ' גדי סגל, המשמש מנהל מחלקה פנימית בביה"ח שיבא, לראש הצוות הרפואי שלו. מדובר בבחירה מעניינת, שכן בגל הרביעי ביקר סגל בחריפות את החלטת הממשלה שלא לנקוט סגר.

"ראש הממשלה מבקש להתקשר עם הרופא האמור, רוחש לו הערכה רבה והוא עונה על צרכיו בתחום. ראש הממשלה הוא שאמור חס וחלילה להזדקק לשירותי הרפואה ופרטיו הרפואיים האישיים נחשפים לעיני הרופא, ולכן מבוקש להתקשר עם פרופ' סגל ללא בחינה של הצעות נוספות", נכתב בפרוטוקול ועדת המכרזים שאישרה את ההתקשרות עם פרופ' סגל.

עוד נכתב כי סגל "הוא רופא מנוסה ובכיר, בעל רקע וניסיון רפואי רב, משמש כיום מנהל מחלקה בבית חולים שיבא תל השומר וכן הוא מועדף על ידי ראש הממשלה, מר נפתלי בנט, למלא את התפקיד לאור ההיכרות ויחסי האמון המיוחדים השוררים ביניהם". 

המינוי, שקיבל את אישורו גם של מנכ"ל משרד הבריאות, יהיה בתוקף ממועד חתימת ההסכם עד למועד הרוטציה עם לפיד, או עד סיום כהונתו של בנט. עלות ההתקשרות - 2,000 שקלים לחודש, בתוספת מע"מ.

בעבר ביקר פרופ' סגל את התנהלות הממשלה בראשותו של בנט בעניין המאבק בקורונה והבחירה שלא לנקוט בסגר. במהלך הגל הרביעי פרסם סגל טור דעה ב"גלובס" שבו כתב בין היתר: "אנחנו צועדים אל תוך האש. כל המדינה, כמעט 10 מיליון אנשים - צועדים כקבוצה אחת, כדבוקה אחת אל תוך האש. זו בעצם ההחלטה שקיבל על עצמו השלטון. כאשר הוא נמנע מהטלת סגר, משמעות ההחלטה היא שהוחלט להיכנס אל תוך הלהבות ולקוות שנצליח לצאת מהצד השני שלמים ובריאים. לפחות הרוב. לדעתי, האמירה שבחרנו 'לחיות לצד הקורונה' אינה מדויקת ואף עלולה להטעות".