t
מי זכאי לקבל את הזריקה ואיך?

"מוריד ב-80% את ההדבקה": הטיפול החדש עבור מדוכאי חיסון

טיפול חדש למניעת תחלואה בקורונה החל היום בארץ למדוכאי חיסון. בזמן שהמחוסנים די חזרו לשגרה, מדוכאי החיסון עדיין נאלצים להיזהר ולהישמר, מכיוון שאינם מוגנים מהנגיף
נוב ראובני
16 בפברואר 2022
23:25